Başa Dön


İnternet Sitesi Aydınlatma Metni Gizlilik PolitikasıÇerez Politikası Rıza Metni WhatsApp Aydınlatma MetniWhatsApp Rıza Metni Müşteri Aydınlatma MetniBaşvuru Formu


ZERRE ELEKTRONİK HİZMETLERİ DANIŞMANLIK VE YAZILIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

WHATSAPP SİPARİŞ HATTI KULLANICILARI İÇİN AYDINLATMA METNİ

Değerli müşterimiz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla size bilgilendirme yapılmaktadır.


1-Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu bölüm altında açıklanan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız kişisel verileriniz bakımından KVKK uyarınca Veri Sorumlusu; İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 853873 sicil numarası ile kayıtlı, 0844046354800001 Mersis numaralı, şirket merkezi “Zafer Mahallesi,160. Sokak No:8/5 Esenyurt/İSTANBUL” adresinde bulunan Zerre Elektronik Hizmetleri Danışmanlık Ve Yazılım Ticaret Anonim Şirketi ’dir.


2-İşlenen Kişisel Veriler

Whatsapp sipariş hattının kullanılması sırasında ad-soyad, telefon numarası, açık adres bilgisi ,müşteri işlem verisi,talep ve şikayet yönetimi verisi alınmaktadır.


3-Veri İşlemenin Amaçları

Whatsapp sipariş hattının kullanılması sırasında alınan verileriniz ;

 • İletişimde bulunulan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
 • İletişimin teyidi ve sipariş sayısının istatistiksel amaçla tespiti,
 • Sipariş alınması sürecini yürütmek
 • Siparişlerin teslim edilmesi sürecini yürütmek,
 • Müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak için geliştirme süreçlerini yürütmek,
 • Talep/şikayetleriniz olması halinde bunların takibini sağlamak ve neticelendirmek,
 • Şirketimizin bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,
 • Ürünlerimizin satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri talep, öneri ve şikâyetlerinin değerlendirilerek müşteri memnuniyetinin sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemekteyiz.

 • 4-Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

  Bu kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 5. maddesinde belirtilen; “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması” , “bir hakkın tesisi,kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ,“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine ve açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.


  5-Veri Toplama Yöntemi

  Whatsapp sipariş hattı üzerinden yazışmalar ve görüşmeler aracılığıyla telefon üzerinden toplanmaktadır.


  6-Veri Aktarımı

  İşlenen kişisel verileriniz sunucusu yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcı olarak kullanılmakta olan Whatsapp uygulanmasının kullanılması sebebiyle açık rızanıza binaen yurtdışına aktarılmaktadır.

  Gerekli olması halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşım yapılmakta olup bu aktarım grupları haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.


  5-Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

  Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerinize erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini ve/veya kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini

 • Talep etme haklarına sahipsiniz.


  6-Veri Güvenliği

  Şirket, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkanları dahilinde titizlikle korumaktadır. Şirketimiz tarafından, teknolojik imkanlarda göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun düzeyde güvenlik önlemleri alınmaktadır.


  7-Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

  Kişisel verilerin saklanması, silinmesi ve imhası hakkında Şirket Veri Saklama ve İmha Politikası hükümleri uygulanacaktır.

  Kişisel verilerinizden ad soyadı, telefon numarası, adres ve müşteri işlem verisi,talep ve şikayet verileriniz sipariş tarihinden itibaren 10 yıl süre ile saklanacaktır.


  8-Başvuru Hakkı

  Kişisel Verilere dair tüm talepler Şirket KVKK Komitesi tarafından cevaplandırılacaktır.

  Kanun kapsamındaki talepler için kimliğinizi tespit edici bilgi ve belgeler www.happy.com.tr adresli internet sitelerimizde online olarak veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturup aşağıda belirlenen yöntemler ile Şirket’e iletebilirsiniz.

  (i) Aşağıda yer alan posta adresimize elden ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla,

  Adres : (ii) Aşağıdaki KEP adresimize veya e-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile (lütfen sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak,


  E-posta-adresi:[email protected]


  KEP Adresi: [email protected]


  Lütfen güncel başvuru yöntemlerini ve başvuru içerik şartlarını öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen içerik şartlarına uymayan yahut Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından kabul edilmeyen yöntemlerle iletilen başvurular kabul edilmeyecektir. Şirket, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.    APP STORE'dan   İNDİREBİLİRSİNİZ     GOOGLE PLAY'den   İNDİREBİLİRSİNİZ     APP GALLERY'den   İNDİREBİLİRSİNİZ